Jako przedsiębiorca z 15-letnim stażem wiem, że największym atutem każdej firmy są zaangażowani pracownicy i to od ich zaangażowania zależy sukces finansowy firmy. Tylko zadowolony pracownik właściwie zadba o klientów  i partnerów biznesowych Twojej firmy.  Bez jego lojalności, motywacji i szczerego zaangażowania można oczekiwać co najwyżej przeciętnych wyników finansowych.

Celem mojej pracy jako trenera biznesu jest budowanie zespołów, których członkowie ze sobą współpracują, które są coraz silniejsze i które odnoszą coraz większe sukcesy mimo coraz większych wyzwań.  Specjalizuję się w:

 

 • budowaniu zespołów

 • budowaniu zaangażowania pracowników

 • komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów

 

Jeśli w Twoim zespole:

 

 • brakuje pracy zespołowej, co skutecznie obniża efektywność pracy

 • brakuje zaangażowania zespołu w realizowanie założeń i strategii biznesowych

 • członkowie zespołu prowadzą swoją własną politykę i stawiają własne sukcesy ponad sukces zespołu

 • pojawiające się konflikty obniżają zaangażowanie członków zespołu w realizację wspólnych celów

 • rozmowy biznesowe kończą się poczuciem przegranej

 • brakuje umiejętności negocjowania satysfakcjonujących warunków współpracy z potencjalnymi parterami

 • brakuje umiejętności delegowania zadań i rozliczania pracowików

 • przełożeni rozwiązują problemy pracowników za pracowników

 • ukrywa się swoje potrzeby i pomysły w obawie przed krytyką

 •  

to jesteś w dobrym miejscu i moje warsztaty są właśnie dla Twojego zespołu.

 

Wiedza, którą przekazuję oparta jest na badaniach i przekazana w formie doświadczania tak, aby każdy uczestnik po wyjściu z sali szkoleniowej wszedł w nową, lepszą rzeczywistość i szlifował nabyte umiejętności, do których należeć będą:

 

 • umiejętność dyskutowania o problemach zawodowych bez obniżania zaangażowania zespołu

 • prowadzenie trudnych rozmów biznesowych z pracownikami oraz partnerami, w których obydwie strony są zadowolone z poczynionych ustaleń

 • komunikowanie swoich potrzeb, poglądów tak by inni je szanowali

 • samodzielne wypracowywanie przez zespół nowych kierunków działań i branie odpowiedzialności za osiągane wyniki

 • umiejętność zjednania sobie nowych partnerów biznesowych oraz współpracowników

 • budowanie dobrego kontaktu i zaufania wśród partnerów biznesowych i klientów

 • delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania

 • wspieranie pracowników w samodzielnym rozwiązywaniu problemów zawodowych

 

Z  doświadczenia wiem, że wszystko co przekazuję na warsztatach biznesowych można z powodzeniem wykorzystać w życiu prywatnym skutecznie podnosząc jego jakość.

Czy jest coś cenniejszego niż zadowolony z życia i zaangażowany w rozwój firmy pracownik ?

Alicja Lewandowska

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ >>


 


 

f